Chřástal polní

Krajina se ponořila do tmy a z louky či pole je slyšet  „rrrep-rrrep“, jakoby někdo přejížděl něčím přes hřeben. Vidět však nikoho není ! Že by strašidlo ?  Možná to tak vypadá, ale v případě, že se vám podařilo v letních dnech podobný zvuk z noční tmy zaslechnout, tak se nejedná o strašidlo, ale o dnes již vzácného chřástala polního. 

Chřástal je prostě chřástal a je velice těžké říct, kterému běžnému druhy z našich ptáků je pro představu podobný.  Asi nejvíce podobná je mu koroptev polní a to nejen velikostí, ale i prostředím ve kterém žije.  Způsobem života se však výrazně odlišují. Ze zimovišť v jihovýchodní Africe se k nám chřástal polní vrací v druhé polovině dubna a od května je možné po setmění zaslechnout charakteristické volání samečků, kteří tak oznamují kde je jejich hnízdní území.  Na konci května snese samička do hnízda ukrytého na zemi v trávě na louce a nebo v obilí 7-12 vajíček, na kterých sedí 16-20 dnů. Kuřátka po vylíhnutí  ihned opouštějí hnízdo a samička se o ně stará asi pět týdnu. Na konci července zahnízdí znovu.  Sameček se péče o potomstvo neúčastní a  po ukončení snůšky vajíček samičku opouští a věnuje se obhajobě hnízdního území. Potravu tvoří především hmyz a v menším množství semena rostlin. V srpnu až říjnu se chřástalové vydávají opět na dalekou cestu na zimoviště.  Vidět chřástala je však takřka nemožné, protože zůstávají ukryti ve vegetaci a přítomnost prozradí jen volání samečků.

Chřástal je druhem zemědělské krajiny závislým na lučních porostech a tak právě hospodaření na loukách nejvíce ovlivňuje jeho výskyt. V případě nebezpečí se samička sedící na vajíčkách instinktivně přikrčí více na hnízdo. To pomůže při spatření dravce, ale na sekačku tato taktika nefunguje.  Většina luk je sečena od okraje do středu a v případě, že se v takové louce ukrývá samička s malými mláďaty je téměř jisté, že senoseč nepřežijí.  Samička se bojí mláďata převést přes pokosenou plochu a tak se snaží stále ukrývat v porostu a je zatlačována do středu louky, kde sekačka v posledním ostrůvku trávy ukončí jejich život.  Vzhledem k tomu, že od okraje do středu se u nás seče většina luk,  tak jsou ztráty na životech chřástalů (a netýká se to jenom jich) obrovské a dosahují až 60% z ročního přírůstku.  Nelze se proto divit, že v evropském seznamu celosvětové ohrožených druhů obsadil chřástal polní 29 místo.

Pomocí by bylo kosení od středu louky k okrajům, kdy jsou samičky s mláďaty vytlačovány mimo kosenou louku a mohou ji opustit, i když ani to není někdy jednoduché, protože není kam,  ale odhaduje se, že tímto opatřením by se ztráty snížily až o dvě třetiny. 

Kromě chřástala polního se u na území ČR vyskytuje ještě chřástal vodní, kropenatý, malý a nejmenší. Tyto druhy jsou však spíše vázány na okolí rybníků a mokřin.

Každoročně se mi v létě podaří alespoň jednoho volajícího samečka chřástala polního v okolí Humpolce zaslechnout a je to zážitek zajímavý. (pk)

« zpět

Menu


Co je nového?

Kontroly budek 18.3.2021

Budky_3 V městských parcících v Humpolci právě probíhají kontroly a čištění budek pro sýkorky a další drobné pěvce. Budek už je rozmístěno víc jak 100 kusů.

Bezpečnější zastávky 31.7.2020

Zastavky S podporou města Humpolec doplňujeme další samolepky na autobusové zastávky v Humpolci. Ty potom nejsou neviditelnou překážkou pro proletující ptáky a dokážou se jim vyhnout.

Budky pro šoupálky 31.7.2020

Soupalek Díky podpoře města Humplec dostanou šoupálci v městském lesoparku nové bydlení. Tyto budky vypadají, že žádný vletový otvor nemají, ale šoupálkum vyhovuje, když jsou dokonce dva z boční a zadní strany.

Nesahat!!! 13.5.2020

Když naleznete srnče, tak to nejlepší, co pro něj můžete udělat je, NESAHAT a místo okamžitě opustit.

Starší »

Libí se tento web ?

  Ano, zajímavé informace 2287
  Ne, příroda mě nezajímá 1565
  Ne, je nudný 1516

Toplist