Ledňáček říční

Právem se mu pro jeho smaragdově zelenomodré a oranžovohnědé zbarvení a rychlí let říká létající drahokam. Ledňáček říční však není zajímavý jenom zbarvením, ale i způsobem života.

Můžeme se s ním zatím stále ještě setkat kolem větších pomalu tekoucích potoků a řek, ale také na rybnících a přehradních nádržích. V oblasti Zalesí je možné ledňáčka zahlédnout například na rybníku Kamenná trouba u Kejžlice a na přítocích řeky Želivky.

S příchodem jara začínají ledňáčci hledat vhodné místo pro hnízdo. Takovým vhodným místem je většinou kolmý hlinitý břeh do kterého začnou střídavě oba ptáci vyhrabávat až jeden metr hlubokou noru zakončenou hnízdní komůrkou.  V tomto období prozradí ledňáčky pískání, které je součástí námluv a svatebního letu.  Samička snese 4-7 vajíček a 20 dní se na nich při sezení střídají oba rodiče.  Hlavní potravou ledňáčků jsou drobné rybky do velikosti 8 cm,  které loví čekáním na vyvýšeném místě a nebo pátracím letem nad hladinou.  Rybky polykají vždy hlavou napřed a když nese ledňáček rybu obráceně, tak ji nese mláďatům do hnízda a nebo jako dárek samičce.  V tmavé noře se rodiče při krmení špatně orientují a tak se nakrmený mladý ledňáček posune vždy dozadu a na jeho místo k ústí nory se posune další a tak stále dokola.  Po 23 – 27 dnech mladí opouštějí hnízdo a vydávají se spolu s rodiči na první lovecké výpravy. Při troše štěstí,  je možné zahlédnout celou pískající rodinku ledňáčků pohromadě.

Špatným obdobím pro ledňáčky je zima, kdy mráz uzavře ledem stojaté vody a většinu tekoucích.  V tomto období se  stahují k posledním tekoucím vodám a když je zima opravdu krutá, tak množství ledňáčků uhyne.  Proto část našich ledňáčků odlétá na zimu do jihozápadní Evropy, aby nemohlo dojít k úplné likvidaci vlivem nepříznivého počasí a vždy se tak alespoň část  zachránila.

Ledňáčky ohrožuje především znečišťování vody, nevhodné rybářské hospodaření a nedostatek vhodných míst pro život.  Napřímené zregulované toky s vydlážděnými břehy a mnohdy i koryty, neposkytují těmto krásným ptákům mnoho míst pro hnízdění a pro lov.  Ojediněle také dochází k přímému pronásledování člověkem. Predátory ledňáčka jsou i když to zní zvláštně, především liška obecná, vydra říční a v poslední době bohužel i norek americký. Tyto druhy najdou díky dobrému čichu noru, kterou v některých případech dokážou vyhrabat. 

Setkal jsem se s názorem, že si ochránci přírody o vzácnosti a ohroženosti ledňáčka vymýšlejí, že běžně léta v zimním období na ptačí krmítka a hnízdí v dutinách stromů.  To se však nejedná o ledňáčka, ale o jiného pestrobarevného opeřence brhlíka lesního, který je opravdu poměrně běžný.    

I ledňáček patří k druhům, kterým se snaží ochránci přírody pomoct. Cílenou pomocí je výroba a instalace umělých hnízdních nor v místech, kde chybějí hlinité břehy vhodné pro budování nor přirozených. Jednu takovou noru jsem postavil i nedaleko Mladých Bříšť, ale zatím na obsazení stále čeká.  Úpravy vodních toků a rybářské hospodaření není otázkou bytí či nebytí pouze ledňáčků, ale mnoha dalších živočichů a rostlin. To všechno ale záleží na našem celkovém přístupu ke krajině a ke všem, kteří ji spolu s námi obývají. (pk)

« zpět

Menu


Co je nového?

Kontroly budek 18.3.2021

Budky_3 V městských parcících v Humpolci právě probíhají kontroly a čištění budek pro sýkorky a další drobné pěvce. Budek už je rozmístěno víc jak 100 kusů.

Bezpečnější zastávky 31.7.2020

Zastavky S podporou města Humpolec doplňujeme další samolepky na autobusové zastávky v Humpolci. Ty potom nejsou neviditelnou překážkou pro proletující ptáky a dokážou se jim vyhnout.

Budky pro šoupálky 31.7.2020

Soupalek Díky podpoře města Humplec dostanou šoupálci v městském lesoparku nové bydlení. Tyto budky vypadají, že žádný vletový otvor nemají, ale šoupálkum vyhovuje, když jsou dokonce dva z boční a zadní strany.

Nesahat!!! 13.5.2020

Když naleznete srnče, tak to nejlepší, co pro něj můžete udělat je, NESAHAT a místo okamžitě opustit.

Starší »

Libí se tento web ?

  Ano, zajímavé informace 2287
  Ne, příroda mě nezajímá 1565
  Ne, je nudný 1516

Toplist