Ledňáček říční

Právem se mu pro jeho smaragdově zelenomodré a oranžovohnědé zbarvení a rychlí let říká létající drahokam. Ledňáček říční však není zajímavý jenom zbarvením, ale i způsobem života.

Můžeme se s ním zatím stále ještě setkat kolem větších pomalu tekoucích potoků a řek, ale také na rybnících a přehradních nádržích. V oblasti Zalesí je možné ledňáčka zahlédnout například na rybníku Kamenná trouba u Kejžlice a na přítocích řeky Želivky.

S příchodem jara začínají ledňáčci hledat vhodné místo pro hnízdo. Takovým vhodným místem je většinou kolmý hlinitý břeh do kterého začnou střídavě oba ptáci vyhrabávat až jeden metr hlubokou noru zakončenou hnízdní komůrkou.  V tomto období prozradí ledňáčky pískání, které je součástí námluv a svatebního letu.  Samička snese 4-7 vajíček a 20 dní se na nich při sezení střídají oba rodiče.  Hlavní potravou ledňáčků jsou drobné rybky do velikosti 8 cm,  které loví čekáním na vyvýšeném místě a nebo pátracím letem nad hladinou.  Rybky polykají vždy hlavou napřed a když nese ledňáček rybu obráceně, tak ji nese mláďatům do hnízda a nebo jako dárek samičce.  V tmavé noře se rodiče při krmení špatně orientují a tak se nakrmený mladý ledňáček posune vždy dozadu a na jeho místo k ústí nory se posune další a tak stále dokola.  Po 23 – 27 dnech mladí opouštějí hnízdo a vydávají se spolu s rodiči na první lovecké výpravy. Při troše štěstí,  je možné zahlédnout celou pískající rodinku ledňáčků pohromadě.

Špatným obdobím pro ledňáčky je zima, kdy mráz uzavře ledem stojaté vody a většinu tekoucích.  V tomto období se  stahují k posledním tekoucím vodám a když je zima opravdu krutá, tak množství ledňáčků uhyne.  Proto část našich ledňáčků odlétá na zimu do jihozápadní Evropy, aby nemohlo dojít k úplné likvidaci vlivem nepříznivého počasí a vždy se tak alespoň část  zachránila.

Ledňáčky ohrožuje především znečišťování vody, nevhodné rybářské hospodaření a nedostatek vhodných míst pro život.  Napřímené zregulované toky s vydlážděnými břehy a mnohdy i koryty, neposkytují těmto krásným ptákům mnoho míst pro hnízdění a pro lov.  Ojediněle také dochází k přímému pronásledování člověkem. Predátory ledňáčka jsou i když to zní zvláštně, především liška obecná, vydra říční a v poslední době bohužel i norek americký. Tyto druhy najdou díky dobrému čichu noru, kterou v některých případech dokážou vyhrabat. 

Setkal jsem se s názorem, že si ochránci přírody o vzácnosti a ohroženosti ledňáčka vymýšlejí, že běžně léta v zimním období na ptačí krmítka a hnízdí v dutinách stromů.  To se však nejedná o ledňáčka, ale o jiného pestrobarevného opeřence brhlíka lesního, který je opravdu poměrně běžný.    

I ledňáček patří k druhům, kterým se snaží ochránci přírody pomoct. Cílenou pomocí je výroba a instalace umělých hnízdních nor v místech, kde chybějí hlinité břehy vhodné pro budování nor přirozených. Jednu takovou noru jsem postavil i nedaleko Mladých Bříšť, ale zatím na obsazení stále čeká.  Úpravy vodních toků a rybářské hospodaření není otázkou bytí či nebytí pouze ledňáčků, ale mnoha dalších živočichů a rostlin. To všechno ale záleží na našem celkovém přístupu ke krajině a ke všem, kteří ji spolu s námi obývají. (pk)

« zpět

Menu


Co je nového?

Nesahat!!! 13.5.2020

Když naleznete srnče, tak to nejlepší, co pro něj můžete udělat je, NESAHAT a místo okamžitě opustit.

Nové budky pro sýkorky 27.3.2020

Budky1 V lesích v okolí Humpolci vyvěsilo sdružení Zelené srdce další budky pro sýkorky

Budky pro netopýry 17.12.2019

Budkahumpolec V městských parcích v Humpolci vyvěšují členové sdružení Zelené srdce nové budky pro netopýry.

Kontrolujeme budky 11.11.2019

Budkasykorky S podzimem kontrolujeme, opravujeme, čistíme a také vyvěšujeme nové budky pro sýkorky.

Starší »

Libí se tento web ?

  Ano, zajímavé informace 2055
  Ne, příroda mě nezajímá 1434
  Ne, je nudný 1358

Toplist