Ropucha obecná

Když se kohokoliv zeptáte na odpudivé a  ošklivé zvíře, tak většina lidí mezi ně zařadí ropuchu.  Ropucha patřila ve středověku k nečistým stvoRopucha obecnářením zobrazovaným ve společnosti čarodějnic a ježibab a proto byla pronásledovaná.  Ani v pohádkách si nevysloužila dobré jméno a když bylo potřeba někoho pyšného a špatného začarovat, tak většinou do podoby škaredé ropuchy.  Tyto pověry a předsudky bohužel přetrvali do dnešní doby a když maminka s dítětem uvidí ropuchu, tak většinou hned ukazuje, ať se dítě nepřibližuje k tomu ošklivému zvířeti.

I přesto, že ropucha obecná patří zatím ještě stále k poměrně běžným druhům obojživelníků, tak není moc známá.  S příchodem jara, kdy teplota v noci neklesne pod dva stupně nad nulou, se vydávají ropuchy   na cestu k místům rozmnožování.  Je obdivuhodné, že každý rok putují i několik kilometrů k rybníku či tůni, kde se sami narodili. Jarní tah trvá podle počasí  i několik týdnů a za tuto dobu putují stovky a na některých místech i tisíce zvířat.  Většinou putují jednotlivě, ale mnohdy si nese větší samička na zádech menšího samečka.  Když dorazí na místo, tak začne boj samečku o samičky kterých je několikrát méně.  Na vodních rostlinách a ponořených větvích stromů se objeví šňůry černých vajíček, které připomínají korále.  Po nakladení vajíček ropuchy stejnou cestou vodní plochu opouštějí a vydávají se na svá suchozemská stanoviště.  Jsou to živočichové s noční aktivitou a přes den se ukrývají pod kameny a v jiných zemních úkrytech.  Užiteční jsou lovem drobných  živočichů (např. slimáků) a tak by si měl každý zahradník ropuch, jako pomocníků vážit.  Vraťme se ale k rybníku, kde už se z vajíček vylíhli pulci, kteří v hejnech obeplouvají břehy  a živí se nárosty řas.  Pulec je nejdříve tělíčko a ocásek, potom vyrostou zadní nohy, přední nohy a když upadne ocásek, tak začínají tisíce malých žabiček opouštět vodní prostředí a vydávají se na suchozemskou pout, aby se  za dva roky vrátili do rybníka rozmnožovat. S příchodem zimy, se ukrývají do sklepů, starých štol a dalších zemních úkrytů, kde upadají do jakéhosi zimního spánku a čekají až je na jaře probudí sluníčko.

Obojživelníci patří obecně k jedné z nejohroženějších skupin živočichů.  Mezi hlavní důvody ohrožení ropuch patří především změny v kvalitě vody a hospodaření na rybnících obecně.  V případě, že je rybník vypuštěn po nakladení vajíček a ty ponechány svému osudu, tak dojde ke zničení tisíců malých životů. V případě, že je rybník přeplněn rybami, tak zde také mnoho místa pro obojživelníky nezbývá.  Mnoho putujících ropuch také uhyne na silnicích, které kříží jejich odvěké tahové cesty a zábrany pro ropuchy ve Smrdověsamozřejmě se zvyšujícím provozem se zvyšuje i počet usmrcených žab.  I jediné auto však může způsobit smrt desítek z nich.  Na suchozemských stanovištích jsou pro ropuchy nebezpečné především chemické postřiky k hubení hmyzu, které mohou být smrtelné i pro ně. Kromě toho, že je užitečná, tak nikdy nevíme kdy a k čemu dalšímu budeme ropuchu potřebovat.  Jako u všech druhů rostlin a živočichů, tak i pro tento druh je důležitá ochrana krajiny jako celku.  Lokálně pomůže myslet při rybářském hospodaření i na obojživelníky, kteří  mají v rybníce také své nezastupitelné místo.  Na křížení tahových cest s komunikacemi je nutné umožnit ropuchám bezpečné přecházení vybudováním žabích podchodů a nebo alespoň ručním přenášením tak, jak se tomu děje například ve Smrdově u Kletečné, kde každoročně přenášíme kolem 500 těchto živočichů.

V období jarního stěhování mohou přispět i řidiči, kteří se při nočních jízdách pokusí putujícím obojživelníkům vyhnout a pomoci tak zachránit několik životů, aby ropucha zůstala. (pk)

« zpět

Menu


Co je nového?

Sněhová nadílka 11.1.2019

Fotky-015 Na sněhovou nadílku můžeme nadávat, ale každá vločka vsáknutá do země se nám bude v letních vedrech hodit. 

Darujte skutečný dárek 14.12.2018

Už máte nakoupené dárky? Nebo Vám jich stále několik chybí? Potěšte své nejbližší i lidi v chudých zemích světa a objednejte Skutečný dárek. Věnovat můžete například Teplo domova. Pomůžete tím lidem ve válkou poničených oblastech, kteří v adventním čase místo u krbu sedí v polorozbořených domech, do kterých jim táhne a před zimou nemají úniku. Letos můžete nově zakoupit i dárky umělecké. Pořiďte si krásný šperk od Míly Fürstovénebo knihu 25 let Člověka v tísni plnou zajímavých příběhů. Pospěšte si, jde o limitované edice a moc kusů už nezbývá!

Vraťme život do krajiny 1.12.2018

Právě byla spuštěna společná petice České společnosti ornitologické a Českomoravské myslivecké jednoty. Také vám vadí, že se z naší krajiny vinou intenzivního hospodaření vytrácí život? Kdy jste naposledy viděli čejku, chocholouše nebo sýčka? Zemědělci hospodařící na obrovských lánech pomocí těžké techniky a pesticidů vytlačují z krajiny vše živé. Zvířatům i krajině chybí biopásy a další krajinné prvky, které by mohly zadržovat stále vzácnější vodu. Pojďme to změnit a řekněme ministrovi zemědělství, že chceme krajinu zdravou, malebnou a plnou života. Pomůže jen výrazná reforma Společné zemědělské politiky Evropské unie, o které se bude rozhodovat v následujících týdnech. Pokud vám osud krajiny není lhostejný, připojte se k naší petici pod odkazem www.birdlife.cz/petice-za-krajinu . Děkujeme!

Večer pro Zelené srdce 15.9.2018

Pojďte s náma poslouchat, podívat, povídat a pomáhat. Zveme vás na benefiční koncert hudební skupiny Listověj s promítáním fotografií Toulky (nejen)Vysočinou Jany Molnárové ve prospěch pomáhání přírodě a památkám. Večer pro Zelené srdce se uskuteční v neděli 11. listopadu od 18,00 hodin v sále Muezea dr. A. Hrdličky na Dolním náměstí v Humpolci.

Vstupné dobrovolné, abychom mohli dál pomáhat.

Starší »

Libí se tento web ?

  Ano, zajímavé informace 1728
  Ne, příroda mě nezajímá 1193
  Ne, je nudný 1098

Toplist