Ropucha obecná

Když se kohokoliv zeptáte na odpudivé a  ošklivé zvíře, tak většina lidí mezi ně zařadí ropuchu.  Ropucha patřila ve středověku k nečistým stvoRopucha obecnářením zobrazovaným ve společnosti čarodějnic a ježibab a proto byla pronásledovaná.  Ani v pohádkách si nevysloužila dobré jméno a když bylo potřeba někoho pyšného a špatného začarovat, tak většinou do podoby škaredé ropuchy.  Tyto pověry a předsudky bohužel přetrvali do dnešní doby a když maminka s dítětem uvidí ropuchu, tak většinou hned ukazuje, ať se dítě nepřibližuje k tomu ošklivému zvířeti.

I přesto, že ropucha obecná patří zatím ještě stále k poměrně běžným druhům obojživelníků, tak není moc známá.  S příchodem jara, kdy teplota v noci neklesne pod dva stupně nad nulou, se vydávají ropuchy   na cestu k místům rozmnožování.  Je obdivuhodné, že každý rok putují i několik kilometrů k rybníku či tůni, kde se sami narodili. Jarní tah trvá podle počasí  i několik týdnů a za tuto dobu putují stovky a na některých místech i tisíce zvířat.  Většinou putují jednotlivě, ale mnohdy si nese větší samička na zádech menšího samečka.  Když dorazí na místo, tak začne boj samečku o samičky kterých je několikrát méně.  Na vodních rostlinách a ponořených větvích stromů se objeví šňůry černých vajíček, které připomínají korále.  Po nakladení vajíček ropuchy stejnou cestou vodní plochu opouštějí a vydávají se na svá suchozemská stanoviště.  Jsou to živočichové s noční aktivitou a přes den se ukrývají pod kameny a v jiných zemních úkrytech.  Užiteční jsou lovem drobných  živočichů (např. slimáků) a tak by si měl každý zahradník ropuch, jako pomocníků vážit.  Vraťme se ale k rybníku, kde už se z vajíček vylíhli pulci, kteří v hejnech obeplouvají břehy  a živí se nárosty řas.  Pulec je nejdříve tělíčko a ocásek, potom vyrostou zadní nohy, přední nohy a když upadne ocásek, tak začínají tisíce malých žabiček opouštět vodní prostředí a vydávají se na suchozemskou pout, aby se  za dva roky vrátili do rybníka rozmnožovat. S příchodem zimy, se ukrývají do sklepů, starých štol a dalších zemních úkrytů, kde upadají do jakéhosi zimního spánku a čekají až je na jaře probudí sluníčko.

Obojživelníci patří obecně k jedné z nejohroženějších skupin živočichů.  Mezi hlavní důvody ohrožení ropuch patří především změny v kvalitě vody a hospodaření na rybnících obecně.  V případě, že je rybník vypuštěn po nakladení vajíček a ty ponechány svému osudu, tak dojde ke zničení tisíců malých životů. V případě, že je rybník přeplněn rybami, tak zde také mnoho místa pro obojživelníky nezbývá.  Mnoho putujících ropuch také uhyne na silnicích, které kříží jejich odvěké tahové cesty a zábrany pro ropuchy ve Smrdověsamozřejmě se zvyšujícím provozem se zvyšuje i počet usmrcených žab.  I jediné auto však může způsobit smrt desítek z nich.  Na suchozemských stanovištích jsou pro ropuchy nebezpečné především chemické postřiky k hubení hmyzu, které mohou být smrtelné i pro ně. Kromě toho, že je užitečná, tak nikdy nevíme kdy a k čemu dalšímu budeme ropuchu potřebovat.  Jako u všech druhů rostlin a živočichů, tak i pro tento druh je důležitá ochrana krajiny jako celku.  Lokálně pomůže myslet při rybářském hospodaření i na obojživelníky, kteří  mají v rybníce také své nezastupitelné místo.  Na křížení tahových cest s komunikacemi je nutné umožnit ropuchám bezpečné přecházení vybudováním žabích podchodů a nebo alespoň ručním přenášením tak, jak se tomu děje například ve Smrdově u Kletečné, kde každoročně přenášíme kolem 500 těchto živočichů.

V období jarního stěhování mohou přispět i řidiči, kteří se při nočních jízdách pokusí putujícím obojživelníkům vyhnout a pomoci tak zachránit několik životů, aby ropucha zůstala. (pk)

« zpět

Menu


Co je nového?

Kontroly budek 18.3.2021

Budky_3 V městských parcících v Humpolci právě probíhají kontroly a čištění budek pro sýkorky a další drobné pěvce. Budek už je rozmístěno víc jak 100 kusů.

Bezpečnější zastávky 31.7.2020

Zastavky S podporou města Humpolec doplňujeme další samolepky na autobusové zastávky v Humpolci. Ty potom nejsou neviditelnou překážkou pro proletující ptáky a dokážou se jim vyhnout.

Budky pro šoupálky 31.7.2020

Soupalek Díky podpoře města Humplec dostanou šoupálci v městském lesoparku nové bydlení. Tyto budky vypadají, že žádný vletový otvor nemají, ale šoupálkum vyhovuje, když jsou dokonce dva z boční a zadní strany.

Nesahat!!! 13.5.2020

Když naleznete srnče, tak to nejlepší, co pro něj můžete udělat je, NESAHAT a místo okamžitě opustit.

Starší »

Libí se tento web ?

  Ano, zajímavé informace 2287
  Ne, příroda mě nezajímá 1565
  Ne, je nudný 1516

Toplist