Stromy

strom

  Strom  není jen továrna na kyslík a požírač škodlivin.  Od pradávna byly  uctívány jako sídla bohů a nadpřirozených sil. Stromy asi nejvíce uctívali Keltové. Známý je jejich stromový kruh (obdoba našeho zvěrokruhu), který lidem připisuje vlastnosti stromů a podle mnohých  je přesnější než zvěrokruh. Možná proto, že ke stromům máme přece jenom blíž, než ke hvězdám i když se k nim někdy moc dobře nechováme.  Pro Čechy a všechny Slovany je stromem nejposvátnějším lípa. Lípu sázeli naše předkové na většině návsí, u kostelů, kapliček i prostých křížů. Košatá lípa byla centrem obce, kde se v podvečer scházeli sousedé k besedám o událostech ve vsi i v kraji a večer  mládež ke zpěvu. Řešily se zde sousedské spory i konaly slavnosti.

Proto,  aby nejkrásnější, nejstarší a nejpamátnější stromy zůstaly zachovány, jsou chráněny zákonem o ochraně přírody a krajiny jako takzvané památné stromy.  Na okrese Pelhřimov jich je více jak osm desítek a to jak jednotlivých stromů, tak jejich skupin a celých stromořadí. Převládají mezi nimi vznešené Tilie – lípy, jako je Jiřická lípa v Jiřicích a rozložité Qerkusy – duby jako je Žižkův dub v Želivě .  Vzácněji je zastoupen Acer – klen a Fagus – buk, třeba jako ten na hradě Orlíku u Humpolce. Ještě méně je dlouhověkých Taxusů – tisů. Jeden si můžete prohlédnout v Proseči u Pošné.  Svědky v krajině však mohou být i ovocné stromy, kdy stařičká hruška, či celý sad prozradí místo, kde kdysi stál dům, nebo i celá vesnice.  Každý strom má svou krásu, stačí se jen zadívat do jeho koruny a dotknout alej u Herálcekmene mladého, svěžího a nebo staletého, plného vrásek.  Jsou to také svědkové času, a kdyby uměly vyprávět, pověděly by mnoho příběhů. Zaposlouchejte se do šumění větví, třeba je uslyšíte: „Před dávnými lety mne zasadily vesnické ruce plné mozolů od práce, a pak jsem rostl a díval se kolem sebe. Viděl jsem ohně válek, potoky zabarvené krví i vlajky míru. Viděl jsem nový život i smrt. Pod mou korunou se scházeli loupežnici, za války odpočívali ranění vojáci a v době míru tuláci tak jako dnes ty. Za vlahých májových nocí jsem slýchal zpěv lásky mladých lidí. Pamatují narození mnoha, znám jejich život i smrt. Už dlouho nežijí ani ty selské ruce, které mne zde zasadily. Přežil jsem mnoho such, kdy na polích praskaly klasy. Přežil jsem mnoho větrných smrští, kdy se stromy okolo lámaly jak stébla trávy. Přežil jsem i prudké letní bouře, jejichž blesky vyryly do mého mne mnoho vrásek. Teď už jsem stár a cítím, že mé dny jsou sečteny. Jdi s pokojem.“ 

 Je mi trošku líto, že dnešním dětem moc úctyhodných stromů nezanecháme.  Mnoho z těch středního věku musí ustoupit nové výstavbě, protože brání podnikatelským záměrům, novým silnicím, či z nich jen padá listí na trávníky a do okapů.   Je to škoda, naše škoda. (pk)

« zpět

Menu


Co je nového?

Večer pro Zelené srdce 15.9.2018

Pojďte s náma poslouchat, podívat, povídat a pomáhat. Zveme vás na benefiční koncert hudební skupiny Listověj s promítáním fotografií Toulky (nejen)Vysočinou Jany Molnárové ve prospěch pomáhání přírodě a památkám. Večer pro Zelené srdce se uskuteční v neděli 11. listopadu od 18,00 hodin v sále Muezea dr. A. Hrdličky na Dolním náměstí v Humpolci.

Vstupné dobrovolné, abychom mohli dál pomáhat.

Úklid Humpolce 10.9.2018

V rámci celosvětového dne úklidu pořádá také v Humpolci Dobrovolnické centrum úklidovou akci. Sraz je v sobotu 22. září v 10 hodin u dopravního hřiště a uklízet půjdeme do lesoparku pod Orlíkem. S sebou si vezměte pracovní rukavice, vhodnou obuv a oblečení a hlavně dobrou náladu. Na závěr je připraven piknik v zahradě naší spolupracující organizace Medou :)

Hmyzí hrad 5.9.2018

Hotel Včelky samotářky mají na hradě Orlíku připravený hmyzí hrad.

Ptáci už nebudou umírat na zastávkách 24.8.2018

Zastavka1 V Humpolci už nebudou ptáci umírat na prosklených autobusových zastávkách. V průběhu prázdnin je dobrovolníci ze sdružení Zelené srdce polepili barevnými samolepkami, které proletující opeřence upozorní na překážku.

Starší »

Libí se tento web ?

  Ano, zajímavé informace 1700
  Ne, příroda mě nezajímá 1179
  Ne, je nudný 1074

Toplist