Jiřická lípa v Jiřicích

Jiřická lípa   Mezi památné stromy patří Jiřická lípa, která stojí při silnici uprostřed návsi. Její dutý kmen dokazuje, že je již hodně stará. Jak se vypravuje v Jiřicích, nebyla lípa taková jako dnes. Její silné kořeny protkávaly zem na několik metrů kolem a byly rozloženy přes cestu. Trpěly mnoho, neboť přes ně jezdily povozy a chodili chodci. Byly již tak poškozeny, že lípa pomalu usychala. Když pak jednou v létě uhodil do její koruny blesk, byl život lípy ohrožen, neboť pod úderem blesku se rozlomil její nejsilnější kmen.

Při stavbě silnice pamatovali občané i na lípu a vystavěli kolem ní taras a holé kořeny pokryli zemí. Od té doby došlo k omlazení lípy a v době květu se podobá kytici  vzpomínek na minulost. Každý, kdo do Jiřic přijde, povšimne si dutého kmene. V dutině je lavička, kde  v létě mohlo v chládku posedět až šest lidí a povyprávět o událostech. Dokud chodil ponocný, uchyloval se do dutiny, aby otvory v  kmeni pozoroval dění ve spící vesnici.

V roce 1924 upravil jiřický okrašlovací spolek nemalým nákladem okolí lípy a postaral se o to, aby se stařence lépe žilo.

Lípa nestojí na místě jen tak náhodou. Jednou si vyšla kněžna z Orlíka na návštěvu na tvrz dJiřická lípao Speřic. Tam se zdržela  a na zpáteční cestě ji zastihla tma. Tam, kde jsou nyní Jiřice, byly husté lesy. Kněžna ztratila cestu v noční tmě a musela v lese přenocovat. Když se do rána paní nevrátila, vydala se jí posádka hledat. Našli ji zdravou v místech, kde nyní stojí jiřická lípa. Na památku zázračného zachránění před dravou zvěří ji dala kněžna zasadit.

Lípa je však mnohem známější ve spojitosti s husitským kazatelem Janem Želivským. Bylo teplé nedělní odpoledne a pod lípou kázal kněz Jan o pravdě v životě křesťanů, jak ji kázal Mistr Jan Hus. Nejen Praha, ale i český venkov stále hlasitěji reptal proti nepravostem. Mezi kázáním a mší prý přiletěli na lípu dva holoubci a začali promlouvat lidskými hlasy. Jeden pravil: „Vrků, vrků,  kněže Jene, jdi do Prahy hájit pravdu, Praha tě potřebuje!“ a druhý holoubek na to „Vrků, vrků, kněže Jene, nechoď do Prahy, je to nebezpečné!“  I odpověděl jim kněz: „Milí holoubkové, pro pravdu a právo chudých jsem ochoten i zemřít.“  Netušil, že se tak stane.

V pondělí v den svatého Crhy a Strachoty 9. března LP 1422 byl v Praze popraven Jan zvaný Želivský.  Trvalo jen chvilku, než zvony od Panny Marie Sněžné rozhlásily tu smutnou zprávu.  Před radnicí se shromažďuje dav, který se dobývá dovnitř, aby zjistil, že to je pravda.  Odnášejí tělo kněze do chrámu, ve kterém kázal…..

Kdysi se v Jiřicích rozhodli, že starou lípu pokácejí. Pila se jen dotkla kmene a z rány začala vytékat čerstvá krev, a tak bylo od kácení naštěstí upuštěno a lípa stojí v Jiřicích dodnes. Přijeďte se podívat. (pk)

« zpět

Menu


Co je nového?

Kontroly budek 18.3.2021

Budky_3 V městských parcících v Humpolci právě probíhají kontroly a čištění budek pro sýkorky a další drobné pěvce. Budek už je rozmístěno víc jak 100 kusů.

Bezpečnější zastávky 31.7.2020

Zastavky S podporou města Humpolec doplňujeme další samolepky na autobusové zastávky v Humpolci. Ty potom nejsou neviditelnou překážkou pro proletující ptáky a dokážou se jim vyhnout.

Budky pro šoupálky 31.7.2020

Soupalek Díky podpoře města Humplec dostanou šoupálci v městském lesoparku nové bydlení. Tyto budky vypadají, že žádný vletový otvor nemají, ale šoupálkum vyhovuje, když jsou dokonce dva z boční a zadní strany.

Nesahat!!! 13.5.2020

Když naleznete srnče, tak to nejlepší, co pro něj můžete udělat je, NESAHAT a místo okamžitě opustit.

Starší »

Libí se tento web ?

  Ano, zajímavé informace 2287
  Ne, příroda mě nezajímá 1565
  Ne, je nudný 1516

Toplist