Studánky a prameny

Křížná studánka

Studánky a prameny – v minulosti uctívány, dnes většina z nich skoro zapomenuta. V době, kdy si kupujeme vodu v plastových lahvích v obchodech už je nepotřebujeme. Nebo je to jinak ?  Jak by to asi řekl malý princ „Až vynaleznete pilulku na žízeň, jděte se pomalu projít ke studánce.”

              Studánky a prameny jsou uctívány od doby, co člověk člověkem jest.  Na našem území různé prameny uctívali již  Keltové. Věřili, že studánky jsou branou mezi naším světem a světem nadpřirozených sil a na jejich usmíření do nich byly ukládány dary. Nejznámější je asi poklad duchcovský, který byl nalezen v roce 1882  při čištění zřídla v městě Duchcově a tvořil jej  bronzový kotlík s dvěma tisíci šperky.  Málo kdo dnes ví, že poklad byl nalezen v roce 1923   při odvodňování pramene i nedaleko Leskovic u Nové Cerekve.  Mnohé studánky byly již v době Keltů  a Slovanů využívány k léčivým účelům.

              S příchodem křesťanství byly káceny posvátné háje a kněžky Vodolenky vyháněny od pramenů a studánek. Studánky začaly být  zasvěcovány světcům a byly u nich stavěny kříže a budovány kapličky.   Zázračně uzdravující studánky se staly poutními místy a lidé si k nim ze široka daleka chodili pro zázračnou vodu a vyprosit si uzdravení. Nejznámější zázračnou  studánkou je  pramen sv. Jana Křtitele  pod vrcholem Křemešníku a pramen sv. Anny u Pohledu. 

             V pozdějších letech se u některých studánek s léčivou vodou začali stavět lázně.  O vybudování lázní se  uvažovalo například i v senožatech u Humpolce.Lázně v Senožatech

             Samostatnou skupinou jsou polní studánky, kterých si každý hospodář vážil. V době senoseče a žní poskytovaly chladivé občerstvení při práci a tak je bylo možné najít na každém vhodném místě. Právě polních studánek dnes nalezneme již nejméně.  Mnoho jich bylo zavezeno při rekultivacích,  mnoho jich bylo zničeno meliorací a jejich prameny svedeny do trubek a ty, které se zachovaly, jsou otráveny používáním chemických látek. Lidé je přestali potřebovat.

             V době totality se o zázračných studánkách nesmělo mnoho mluvit a mnohé byly ponechány svému osudu.  Po revoluci došlo k obnově slavných  poutí, ale studánky dostaly nového nepřítele.   Voda z podzemních zdrojů se začala stáčet do plastových lahví a prodávat v obchodech.  Každý den si takto  můžeme v supermarketech vybrat  vodu z mnoha značek, přinést si ji pohodlně domu  a prázdné lahve pohodit třeba u cesty k lesní studánce. 

             Naštěstí pro studánky, se  ještě najdou  lidé ochotní obětovat čas na hledání těch zapomenutých  a  jejich obnovu a tak se   například studánka Rousinovská kašna u Mladých Bříšť    dočkala vyčištění  od bláta   a stala se znovu křišťálovou.  Některé studánky, mezi které patří studánka U korýtka u Starých Hutí nedaleko Kamenice nad Lipou a studánka U buku na Křemešníku obnovují  správci státních a městských lesů.       

             Pro výletníky a houbaře jsou obnovené  studánky příjemným překvapením,  možností k uhašení žízně a  zaposlouchání se  do uklidňujícího zvuku  zurčení vody.  Mnohé, mezi které patří například Mravenčí studánka u Budíkova však  zatím stále čekají na to, až k ním lidé najdou znovu cestu a vyčistí je do krásy. (pk) 

            Celostátní evidenci studánek nalznete pod následujícím odkazem.         

 Národní registr pramenů a studánek
« zpět

Menu


Co je nového?

Sněhová nadílka 11.1.2019

Fotky-015 Na sněhovou nadílku můžeme nadávat, ale každá vločka vsáknutá do země se nám bude v letních vedrech hodit. 

Darujte skutečný dárek 14.12.2018

Už máte nakoupené dárky? Nebo Vám jich stále několik chybí? Potěšte své nejbližší i lidi v chudých zemích světa a objednejte Skutečný dárek. Věnovat můžete například Teplo domova. Pomůžete tím lidem ve válkou poničených oblastech, kteří v adventním čase místo u krbu sedí v polorozbořených domech, do kterých jim táhne a před zimou nemají úniku. Letos můžete nově zakoupit i dárky umělecké. Pořiďte si krásný šperk od Míly Fürstovénebo knihu 25 let Člověka v tísni plnou zajímavých příběhů. Pospěšte si, jde o limitované edice a moc kusů už nezbývá!

Vraťme život do krajiny 1.12.2018

Právě byla spuštěna společná petice České společnosti ornitologické a Českomoravské myslivecké jednoty. Také vám vadí, že se z naší krajiny vinou intenzivního hospodaření vytrácí život? Kdy jste naposledy viděli čejku, chocholouše nebo sýčka? Zemědělci hospodařící na obrovských lánech pomocí těžké techniky a pesticidů vytlačují z krajiny vše živé. Zvířatům i krajině chybí biopásy a další krajinné prvky, které by mohly zadržovat stále vzácnější vodu. Pojďme to změnit a řekněme ministrovi zemědělství, že chceme krajinu zdravou, malebnou a plnou života. Pomůže jen výrazná reforma Společné zemědělské politiky Evropské unie, o které se bude rozhodovat v následujících týdnech. Pokud vám osud krajiny není lhostejný, připojte se k naší petici pod odkazem www.birdlife.cz/petice-za-krajinu . Děkujeme!

Večer pro Zelené srdce 15.9.2018

Pojďte s náma poslouchat, podívat, povídat a pomáhat. Zveme vás na benefiční koncert hudební skupiny Listověj s promítáním fotografií Toulky (nejen)Vysočinou Jany Molnárové ve prospěch pomáhání přírodě a památkám. Večer pro Zelené srdce se uskuteční v neděli 11. listopadu od 18,00 hodin v sále Muezea dr. A. Hrdličky na Dolním náměstí v Humpolci.

Vstupné dobrovolné, abychom mohli dál pomáhat.

Starší »

Libí se tento web ?

  Ano, zajímavé informace 1728
  Ne, příroda mě nezajímá 1193
  Ne, je nudný 1098

Toplist