Studánky a prameny

Křížná studánka

Studánky a prameny – v minulosti uctívány, dnes většina z nich skoro zapomenuta. V době, kdy si kupujeme vodu v plastových lahvích v obchodech už je nepotřebujeme. Nebo je to jinak ?  Jak by to asi řekl malý princ „Až vynaleznete pilulku na žízeň, jděte se pomalu projít ke studánce.”

              Studánky a prameny jsou uctívány od doby, co člověk člověkem jest.  Na našem území různé prameny uctívali již  Keltové. Věřili, že studánky jsou branou mezi naším světem a světem nadpřirozených sil a na jejich usmíření do nich byly ukládány dary. Nejznámější je asi poklad duchcovský, který byl nalezen v roce 1882  při čištění zřídla v městě Duchcově a tvořil jej  bronzový kotlík s dvěma tisíci šperky.  Málo kdo dnes ví, že poklad byl nalezen v roce 1923   při odvodňování pramene i nedaleko Leskovic u Nové Cerekve.  Mnohé studánky byly již v době Keltů  a Slovanů využívány k léčivým účelům.

              S příchodem křesťanství byly káceny posvátné háje a kněžky Vodolenky vyháněny od pramenů a studánek. Studánky začaly být  zasvěcovány světcům a byly u nich stavěny kříže a budovány kapličky.   Zázračně uzdravující studánky se staly poutními místy a lidé si k nim ze široka daleka chodili pro zázračnou vodu a vyprosit si uzdravení. Nejznámější zázračnou  studánkou je  pramen sv. Jana Křtitele  pod vrcholem Křemešníku a pramen sv. Anny u Pohledu. 

             V pozdějších letech se u některých studánek s léčivou vodou začali stavět lázně.  O vybudování lázní se  uvažovalo například i v senožatech u Humpolce.Lázně v Senožatech

             Samostatnou skupinou jsou polní studánky, kterých si každý hospodář vážil. V době senoseče a žní poskytovaly chladivé občerstvení při práci a tak je bylo možné najít na každém vhodném místě. Právě polních studánek dnes nalezneme již nejméně.  Mnoho jich bylo zavezeno při rekultivacích,  mnoho jich bylo zničeno meliorací a jejich prameny svedeny do trubek a ty, které se zachovaly, jsou otráveny používáním chemických látek. Lidé je přestali potřebovat.

             V době totality se o zázračných studánkách nesmělo mnoho mluvit a mnohé byly ponechány svému osudu.  Po revoluci došlo k obnově slavných  poutí, ale studánky dostaly nového nepřítele.   Voda z podzemních zdrojů se začala stáčet do plastových lahví a prodávat v obchodech.  Každý den si takto  můžeme v supermarketech vybrat  vodu z mnoha značek, přinést si ji pohodlně domu  a prázdné lahve pohodit třeba u cesty k lesní studánce. 

             Naštěstí pro studánky, se  ještě najdou  lidé ochotní obětovat čas na hledání těch zapomenutých  a  jejich obnovu a tak se   například studánka Rousinovská kašna u Mladých Bříšť    dočkala vyčištění  od bláta   a stala se znovu křišťálovou.  Některé studánky, mezi které patří studánka U korýtka u Starých Hutí nedaleko Kamenice nad Lipou a studánka U buku na Křemešníku obnovují  správci státních a městských lesů.       

             Pro výletníky a houbaře jsou obnovené  studánky příjemným překvapením,  možností k uhašení žízně a  zaposlouchání se  do uklidňujícího zvuku  zurčení vody.  Mnohé, mezi které patří například Mravenčí studánka u Budíkova však  zatím stále čekají na to, až k ním lidé najdou znovu cestu a vyčistí je do krásy. (pk) 

            Celostátní evidenci studánek nalznete pod následujícím odkazem.         

 Národní registr pramenů a studánek
« zpět

Menu


Co je nového?

Nesahat!!! 13.5.2020

Když naleznete srnče, tak to nejlepší, co pro něj můžete udělat je, NESAHAT a místo okamžitě opustit.

Nové budky pro sýkorky 27.3.2020

Budky1 V lesích v okolí Humpolci vyvěsilo sdružení Zelené srdce další budky pro sýkorky

Budky pro netopýry 17.12.2019

Budkahumpolec V městských parcích v Humpolci vyvěšují členové sdružení Zelené srdce nové budky pro netopýry.

Kontrolujeme budky 11.11.2019

Budkasykorky S podzimem kontrolujeme, opravujeme, čistíme a také vyvěšujeme nové budky pro sýkorky.

Starší »

Libí se tento web ?

  Ano, zajímavé informace 2055
  Ne, příroda mě nezajímá 1434
  Ne, je nudný 1358

Toplist